(نگارگری) بررسی و اثبات واقع گرایی کمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “(نگارگری) بررسی و اثبات واقع گرایی کمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۴۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
45,000 ریال توضیحات
ارسال