قله های قدرت ( سیری در نظام شاهنشاهی )

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “قله های قدرت ( سیری در نظام شاهنشاهی )” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات
ارسال