موسیقی چیست؟

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “ماهیت تصویر و اندیشه” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

جایگاه موسیقی سنتی در ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “جایگاه موسیقی سنتی در ایران” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۹ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
45,000 ریال توضیحات
ارسال