اداره فنی و تجهیزات شرکت فرودگاه های کشور

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “اداره فنی و تجهیزات شرکت فرودگاه های کشور” را در موضوع “راه و ترابری” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۳۳ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات
ارسال