تحلیل فناوری اطلاعات (IT)

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “تحلیل فناوری اطلاعات (IT)” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۱۷۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 اطلاعات همانند خونی است که در کالبد سازمان جریان می‌یابد […]

موضوع:
160,000 ریال توضیحات

مبدل های حرارتی

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “مبدل ” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۷۴ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 با توجه به اینکه در صنعت از جمله صنایع پالایش و پتروشیمی […]

موضوع:
75,000 ریال توضیحات

پایگاه داده

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “پایگاه داده” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۲۵صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 پایگاه داده مجموعه‌ای از داده‌های بهم مرتبط است که توسط برنامه‌ای که DBMS […]

موضوع:
40,000 ریال توضیحات

موارد استفاده اینترنت در دنیای مدرن

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “موارد استفاده اینترنت در دنیای مدرن” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۳۲صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 اگر چیز ثابت ولایتغیری در اینترنت باشد، این واقعیت […]

موضوع:
55,000 ریال توضیحات

فناوری اطلاعات و جهانی شدن

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “فناوری اطلاعات و جهانی شدن” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۱۵صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 پایان جنگ سرد با جهش های عظیمی در عرصه ارتباطات […]

موضوع:
40,000 ریال توضیحات

تبلیغات در اینترنت

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “تبلیغات در اینترنت” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۴۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 – ابزارهای تبلیغاتی / ترویجی اینترنت چه حرفی برای گفتن در […]

موضوع:
65,000 ریال توضیحات

اینترنت: واقعاً شبیه چیست؟

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “اینترنت: واقعاً شبیه چیست؟” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله د۱۲ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 شاهراه اطلاعات، فضای اطلاعات و دنیای مجازی است. شخص باید […]

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

اینترنت چیست؟

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “اینترنت چیست؟” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۲۶ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 اینترنت عبارتست از گروهی از کامپیوترها که از طریق خط تلفن یا […]

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

دلایل ظهور سیستمهای Application Server

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “دلایل ظهور سیستمهای ” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۲۲ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 دلایل ظهور سیستم های  Application server : دلیل توسعه و […]

موضوع:
45,000 ریال توضیحات

اینترنت DNS

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “اینترنت DNS” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۱۲ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 RFC 1034 به معرفی سیستم حوزه نام CDNS و مفاهیم آن می […]

موضوع:
30,000 ریال توضیحات
مطالب قدیمی تر