اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۴ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
20,000 ریال توضیحات
ارسال