تجارت و مدیریت آن

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “تجارت و مدیریت آن” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۲۶ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد […]

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

کاربردهایی در تجارت بین الملل

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “کاربردهایی در تجارت بین الملل” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۲۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است بخشی از این مقاله دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که […]

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون)” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۱۱۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی […]

موضوع:
60,000 ریال توضیحات

پتروشیمی بوعلی سینا

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “پتروشیمی بوعلی سینا” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد. این مقاله در ۲۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 فصل اول معرفی ابزار دقیق ۱-۱- فن ابزارهای دقیق سنجش عبارتست از […]

موضوع: ,
20,000 ریال توضیحات

پشتیبانی الکترونیک

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “پشتیبانی الکترونیک” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
65,000 ریال توضیحات

روشهای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الکترولیتها

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “روشهای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الکترولیتها” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۳۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

طرحی نو در اندازیم

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “طرحی نو در اندازیم” را در موضوع “فرهنگ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۵ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات

نفت و اهمیت آن

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “نفت و اهمیت آن” را در موضوع “انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۵۶ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
55,000 ریال توضیحات

انرژی گرمایی

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “انرژی گرمایی” را در موضوع “انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
15,000 ریال توضیحات

انرژی مغناطیسی

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “انرژی مغناطیسی” را در موضوع “انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات
مطالب قدیمی تر
ارسال