سنتز لیگاند

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “سنتزلیگاند ” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
15,000 ریال توضیحات

بعضی از اصطلاحات در علم شیمی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “بعضی از اصطلاحات در علم شیمی” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
20,000 ریال توضیحات
ارسال