وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه ” را در موضوع “فلسفه” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۳۵ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
75,000 ریال توضیحات
ارسال