من ری (نقاش خواب ها)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کاربرد الکترونیک – قدرت مدارهای برشگر چرخان” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۴۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات