نقش خط در ایجاد فضای تجسمی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “نقش خط در ایجاد فضای تجسمی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۴ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
20,000 ریال توضیحات

هنر(موسیقی و خطاطی)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “هنر(موسیقی و خطاطی)” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۴۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
45,000 ریال توضیحات

توجه به خط و نوشتار

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “توجه به خط و نوشتار” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۷۲ صفحه A4  به صورت و ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
85,000 ریال توضیحات
ارسال