ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران” را در موضوع “فلسفه” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۰۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

حقوق مالکیت معنوی تجارت

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “حقوق مالکیت معنوی تجارت” را در موضوعات “اقتصاد و حقوق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۴۲ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: ,
30,000 ریال توضیحات
ارسال