پتروشیمی بوعلی سینا

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “پتروشیمی بوعلی سینا” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد. این مقاله در ۲۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 فصل اول معرفی ابزار دقیق ۱-۱- فن ابزارهای دقیق سنجش عبارتست از […]

موضوع: ,
20,000 ریال توضیحات

کاربرد الکترونیک – قدرت مدارهای برشگر چرخان

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کاربرد الکترونیک – قدرت مدارهای برشگر چرخان” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۴ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات

انرژی برق

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “انرژی برق” را در موضوعات “برق و انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۵۵ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: ,
80,000 ریال توضیحات

شبکه توزیع و انتقال برق تا مصرف

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “شبکه توزیع و انتقال برق تا مصرف” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۶۸ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

ابر رسانایی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “ابر رسانایی” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۲ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
10,000 ریال توضیحات

تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۴۴ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

کاربرد ترانسفورماتورها در انتقال انرژی برق

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کاربرد ترانسفورماتورها در انتقال انرژی برق” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۳۵ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات

عملکرد خودروی برقی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “عملکرد خودروی برقی” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۵۱ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
75,000 ریال توضیحات

تاریخچه صنعت برق در ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تاریخچه صنعت برق در ایران” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۵۳ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

سیم کشی هوایی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “سیم کشی هوایی” را در موضوع “برق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۴ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات
مطالب قدیمی تر
ارسال