نقش اینترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “نقش اینترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۳۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 بشر امروزی در دوره ای زندگی می […]

موضوع:
55,000 ریال توضیحات

سوئیچ های LAN چطور کار می کنند؟

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “سوئیچ های LAN چطور کار می کنند؟” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۳۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 اگر مقالاتی راجع به شبکه یا اینترنت […]

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

پایگاه داده

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “پایگاه داده” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۲۵صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 پایگاه داده مجموعه‌ای از داده‌های بهم مرتبط است که توسط برنامه‌ای که DBMS […]

موضوع:
40,000 ریال توضیحات

موارد استفاده اینترنت در دنیای مدرن

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “موارد استفاده اینترنت در دنیای مدرن” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۳۲صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 اگر چیز ثابت ولایتغیری در اینترنت باشد، این واقعیت […]

موضوع:
55,000 ریال توضیحات

فناوری اطلاعات و جهانی شدن

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “فناوری اطلاعات و جهانی شدن” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۱۵صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 پایان جنگ سرد با جهش های عظیمی در عرصه ارتباطات […]

موضوع:
40,000 ریال توضیحات

تبلیغات در اینترنت

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “تبلیغات در اینترنت” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۴۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 – ابزارهای تبلیغاتی / ترویجی اینترنت چه حرفی برای گفتن در […]

موضوع:
65,000 ریال توضیحات

اینترنت چیست؟

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “اینترنت چیست؟” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۲۶ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 اینترنت عبارتست از گروهی از کامپیوترها که از طریق خط تلفن یا […]

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

آشنایی با اینترنت (وب سایت)

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “آشنایی با اینترنت (وب سایت)” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۳۲ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 اگر حتی به کامپیوتر دست نزده باشید احتمالا بعضی […]

موضوع:
55,000 ریال توضیحات

UML و کاربرد آن

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “UML و کاربرد آن” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۴۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 در مدلسازی شیئ‌گرای نرم افزار با استفاده ازUML  چهره‌هایی مختلف […]

موضوع:
60,000 ریال توضیحات

اینترنتPortal

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “اینترنتPortal ” را در موضوع “فناوری اطلاعات” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۱۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 پرداختن به تجارت از طریق Portal های یکی از این مدل های […]

موضوع:
40,000 ریال توضیحات
مطالب قدیمی تر