سیری در روابط ایران و روسیه

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “(سیری در روابط ایران و روسیه” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۴ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
40,000 ریال توضیحات

موزه ملی ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “موزه ملی ایران” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

کتاب سوزی ایران و مصر

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کتاب سوزی ایران و مصر” را در موضوع “فرهنگ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۴ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: , ,
25,000 ریال توضیحات