مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “مدیریت سازمانی جهت فروش کالا” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۷۱صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 منابع داخلی و مزیت رقابتی: منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر […]

موضوع:
55,000 ریال توضیحات

تجارت و مدیریت آن

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “تجارت و مدیریت آن” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۲۶ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد […]

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

کاربردهایی در تجارت بین الملل

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “کاربردهایی در تجارت بین الملل” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۲۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است بخشی از این مقاله دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که […]

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون)” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد. این مقاله در۱۱۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی […]

موضوع:
60,000 ریال توضیحات

کاربرد کدینگ در مخابرات

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کاربرد کدینگ در مخابرات” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۳ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: ,
15,000 ریال توضیحات

تاریخچه یارانه

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تاریخچه یارانه ” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۴۰ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۱ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
10,000 ریال توضیحات

حقوق مالکیت معنوی تجارت

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “حقوق مالکیت معنوی تجارت” را در موضوعات “اقتصاد و حقوق” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۴۲ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: ,
30,000 ریال توضیحات

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۱ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
20,000 ریال توضیحات

مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “مفهوم بیکاری و اشتغالزای” را در موضوع “اقتصاد” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۹ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
20,000 ریال توضیحات
مطالب قدیمی تر