(نگارگری) بررسی و اثبات واقع گرایی کمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “(نگارگری) بررسی و اثبات واقع گرایی کمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۴۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
45,000 ریال توضیحات

بررسی رابطه میان موضوع و نوع ترکیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی ــ اسلامی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “بررسی رابطه میان موضوع و نوع ترکیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی ــ اسلامی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۶ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

نقاشی در ایران (از دیروز تا امروز)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “نقاشی در ایران (از دیروز تا امروز)” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۷۴ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
60,000 ریال توضیحات

تأثیرات نئورئالیسم بر سینمای ایتالیا

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تأثیرات نئورئالیسم بر سینمای ایتالیا” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

وضعیت آموزش موسیقی در حیطه آموزش رسمی کشور

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “وضعیت آموزش موسیقی در حیطه آموزش رسمی کشور” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۶ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

تصویرگری تصویرسازی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تصویرگری تصویرسازی” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۵ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

کمدی الهی در ادبیات جهان

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کمدی الهی در ادبیات جهان ” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۵ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
25,000 ریال توضیحات

شرحی پیرامون کمدی و فیلم های خنده دار…

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “شرحی پیرامون کمدی و فیلم های خنده دار…” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۷۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

نقش تبلیغات در فروش و جلب مشتری

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “نقش تبلیغات در فروش و جلب مشتری” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۴۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر در تلویزیون

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر در تلویزیون” را در موضوع “هنر” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۴۲ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
75,000 ریال توضیحات
مطالب قدیمی تر
ارسال