قله های قدرت ( سیری در نظام شاهنشاهی )

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “قله های قدرت ( سیری در نظام شاهنشاهی )” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

سوسیالیسم از دوران غارنشینی تا ظهور تورات

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “سوسیالیسم از دوران غارنشینی تا ظهور تورات” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۴۲ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسله قاجار در شعر شاعران دوران معاصر

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسله قاجار در شعر شاعران دوران معاصر” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۲۴ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

نقدوبررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا خلافت عباسی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “نقدوبررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا خلافت عباسی” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۸۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
65,000 ریال توضیحات

نهضت مشروطیت در ملی شدن صنعت نفت چه بود و ایران چه می خواست و به چه رسید؟

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “نهضت مشروطیت در ملی شدن صنعت نفت چه بود و ایران چه می خواست و به چه رسید؟” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۶۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات

تاریخ عربستان

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تاریخ عربستان ” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
40,000 ریال توضیحات

بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف ” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۵۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
75,000 ریال توضیحات

نقد و بررسی تاریخ ایران در دوره مغول و تیموریان

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “نقد و بررسی تاریخ ایران در دوره مغول و تیموریان” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
40,000 ریال توضیحات

بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۴۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
65,000 ریال توضیحات

جنبش تنباکو

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “جنبش تنباکو” را در موضوع “تاریخ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۳۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات
مطالب قدیمی تر
ارسال