پتروشیمی بوعلی سینا

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “پتروشیمی بوعلی سینا” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد. این مقاله در ۲۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 فصل اول معرفی ابزار دقیق ۱-۱- فن ابزارهای دقیق سنجش عبارتست از […]

موضوع: ,
20,000 ریال توضیحات

پشتیبانی الکترونیک

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “پشتیبانی الکترونیک” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
65,000 ریال توضیحات

روشهای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الکترولیتها

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “روشهای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الکترولیتها” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۳۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
35,000 ریال توضیحات

بررسی اثرات شرایط محیطی بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “بررسی اثرات شرایط محیطی(فشار، دما، رطوبت و …) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۰ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: , ,
55,000 ریال توضیحات

کاربرد کدینگ در مخابرات

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کاربرد کدینگ در مخابرات” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۳ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: ,
15,000 ریال توضیحات

کنترل الکترونیکی موتور دیزل (EDC)

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “کنترل الکترونیکی موتور دیزل (EDC)” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۳۸ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: ,
40,000 ریال توضیحات

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی (کاربرد الکترونیک قدرت)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “آزمایشگاه الکترونیک صنعتی (کاربرد الکترونیک قدرت)” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۴ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع: ,
25,000 ریال توضیحات

تعمیر تلویزیون (تیونرها)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “تعمیر تلویزیون (تیونرها)” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۰ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
55,000 ریال توضیحات

علم الکترونیک

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “علم الکترونیک” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۲۸ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
30,000 ریال توضیحات

علم الکترونیک (تایمرها)

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “علم الکترونیک (تایمرها)” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۶۸ صفحه A4 تهیه گردیده است.

برای مطالعه بخشی از مقدمه این مقاله روی دکمه توضیحات کلیک نمایید.

موضوع:
50,000 ریال توضیحات
مطالب قدیمی تر
ارسال