پتروشیمی بوعلی سینا

به نام خدا برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “پتروشیمی بوعلی سینا” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد. این مقاله در ۲۳ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.   بخشی از این مقاله 👇 فصل اول معرفی ابزار دقیق ۱-۱- فن ابزارهای دقیق سنجش عبارتست از […]

موضوع: ,
برچسب: , , , , , ,
20,000 ریال توضیحات

پشتیبانی الکترونیک

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “پشتیبانی الکترونیک” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۷۸ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , ,
65,000 ریال توضیحات

روشهای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الکترولیتها

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “روشهای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الکترولیتها” را در موضوع “الکترونیک” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۳۰ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , , , ,
35,000 ریال توضیحات

طرحی نو در اندازیم

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “طرحی نو در اندازیم” را در موضوع “فرهنگ” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۵ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , , , ,
25,000 ریال توضیحات

نفت و اهمیت آن

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “نفت و اهمیت آن” را در موضوع “انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۵۶ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , ,
55,000 ریال توضیحات

انرژی گرمایی

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “انرژی گرمایی” را در موضوع “انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , ,
15,000 ریال توضیحات

انرژی مغناطیسی

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “انرژی مغناطیسی” را در موضوع “انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۷ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , ,
25,000 ریال توضیحات

امنیت انرژی

به نام خدا

برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای با عنوان “امنیت انرژی” را در موضوع “انرژی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در ۱۵ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , ,
25,000 ریال توضیحات

سنتز لیگاند

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “سنتزلیگاند ” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۱۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , , ,
15,000 ریال توضیحات

کنترل کیفیت و تولید محصولات داروئی – بهداشتی

به نام خدا
برای این ساعت از سایت فایل متن ، مقاله ای را با عنوان “ کنترل کیفیت و تولید محصولات  داروئی – بهداشتی ” را در موضوع “شیمی” ارائه خواهیم داد.

این مقاله در۹۱ صفحه A4  به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه گردیده است.

موضوع:
برچسب: , , , , ,
45,000 ریال توضیحات
مطالب قدیمی تر
ارسال